Pozor změna!

11.09.2016 14:32

Vážení odběratelé,
                                                  s účinností od 19.9.2016 se zvyšují ceny jídel pro všechny odběratele. K úpravě cen jsme museli přistoupit vzhledem ke zvyšujícím cenám potravin a balícího materiálu. Děkujeme za Vaše pochopení a věříme, že nám nadále zachováte svou přízeň. 

 

Nové ceny za jídla jsou uvedeny i na objednávkovém listě.

Teplá i balená chlazená jídla  č. 1 - 4 jsou za 59,00 Kč

Polévky navíc jsou za 16,00 Kč

Speciál č.5 za 69,00 Kč